søndag 14. februar 2010

LITTLE BEE av CHRIS CLEAVE. ASCHEHOUG FORLAG : En opprivende og utrolig historie, kjøp og les!

Så velskrevet og urovekkende, så intenst og klok .Det er historien om den 16 årige Nigerianske jenta Little Bees umenneskelige kamp for å overleve og beholde sin verdighet.
På en strand i Nigeria utspilles opptakten til et skjebnedrama der Little Bee og hennes søster tilfeldig møter et ungt engelsk ektepar, Sarah og Andrew, som begge arbeider i media og som nå på ferie , forsøker å redde forholdet sitt.
Uløselig blir disse personene knyttet til hverandres liv og to år etter dukker Little Bee opp i deres virkelighet i England, etter å ha vært to år på et interneringssenter .Dramatikken fortsetter og kan ikke røpes.
” På et tidspunkt kan man bare snu seg og se livet sitt i hvitøyet” sier Sarah. ”Nei, det var ikke lenger mulig å fornekte henne eller fornekte det som hadde skjedd i Afrika. Et minne kan for-drives på ubestemt tid… et menneske blir noe helt annet”.
Little Bees refleksjoner over kulturforskjellene er kloke. ” Fremtiden er den største eksport-varen i landet mitt. Den forsvinner så raskt ut av havnene våre at mesteparten av folket mitt aldri engang har sett den og de vet ikke hvordan den ser ut. … Frihet for Sarah er en lang fremtid der hun kan leve det livet hun ønsker….. Det er dager da jeg skulle ønske jeg hadde vært en britisk pundmynt i stedet for en afrikansk jente. Da hadde alle gledet seg over å se meg. En pundmynt kan dra dit den tror er tryggest”. Little Bee har gjort alt for å forstå det engelske samfunnet gjennom tiden i internering, også språket.
Denne unge piken er full av empati og undring, men har også en sjelden innsikt og observa-sjonsevne , som gjør henne til en skarp betrakter av seg selv, av urettferdigheten rundt seg, av mulighetene og av vestlig sivilisasjon. Det er nesten ikke til å fatte hva hun faktisk gjennomgår, men dessverre ikke langt fra virkeligheten.
Nigeria som verdens 8 største olje-eksporterende nasjon og som den nest største eksportør av afrikanske flyktninger til England danner bakteppet for historien. Hvor menneskeverdet hele tiden blir forbundet med kapitalismens grådighet og enten det dreier seg om flyktninger inn eller ut av landet, så er det noen som tjener på det.
Sarah og Little Bee er kvinnene som bærer og forteller historien. Både de to og de øvrige karakterene er rikt skildret. Dramaturgien er like spennende som en krim, historien er bare så mye større og viktigere. Språket er nyansert og overraskende, til tider humoristisk til tross for alvoret.
Chris Cleave han har også skrevet romanen ”Incendiary”. Little Bee boka kom ut i England i 2008 med under tittelen ”The Other Hand”. Cleave er en meget viktig og god forteller og forståelig nok skal boka filmes, med bla. Nicole Kidman. Oversettelsen fungerer utmerket av Guro Dimmen.

Morten Borgersen